Survivalbaan op Sportpark Galecop geopend

Directeur Marc van den Tweel van het NOC*NSF en de Nieuwegeinse wethouder John van Engelen hebben woensdagmorgen tijdens de tweede sportdag de nieuwe survivalrunbaan geopend. Dat werd gedaan door het door midden slaan van een stuk touw met een bijl. Onze videograaf Jos van Vogelpoel was aanwezig om bovenstaand videoverslag te maken.

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 2021 is deze sportdag voor het eerst in Nieuwegein georganiseerd. Van den Tweel is naar Nieuwegein gekomen omdat het sportbeleid van Nieuwegein vanwege de samenwerking met diverse partners steeds vaker aangehaald wordt als landelijk voorbeeld.

De survivalrunbaan op Sportpark Galecop, is gefinancierd vanuit het gemeentelijk sportakkoord, op voordracht van wethouder Van Engelen. Survivalvereniging ‘Kracht’ gaat op deze nieuwe baan trainingen geven en zal hierbij nauw samenwerken met de atletiekvereniging Atverni.

200 jongeren in beweging op Sportpark Galecop
Tijdens de opening was het Ministerie van Defensie, Berenschot en SportID Nieuwegein aanwezig om te zien hoe 200 jongeren in beweging waren, met het doel om de jongeren weerbaarder te maken doormiddel van bewegen en ze te laten leren van de mentale lessen die militairen en psychologen hebben gehad in hun opleiding en werk.

De 200 jongeren van tussen de 16 en 20 jaar zijn afkomstig van diverse MAVO – HAVO en VWO examenklassen van het; Oosterlicht College, Anna van Rijn, Cals College en studenten van de MBO Sportacademie Utrecht en ROC Midden Nederland.

Korpscommando Troepen
De dag stond onder leiding van voormalige leden van het Korps Commando Troepen (KCT) en werden ondersteunt door collega’s van verschillende Defensie onderdelen: Marechaussee, Landmacht, Mariniers, Marine en Luchtmacht. Daarnaast leverde het adviesbureau Berenschot een bijdrage door middel van het inzetten van psychologen die jongeren inzicht gaven in de theorie achter ‘weerbaarheid.’

Gemeente wil sport vaker inzetten om vraagstukken op te lossen
Deze dag past helemaal binnen de doelstellingen van het lokale sport- en beweegakkoord van de gemeente Nieuwegein. Hierbij wil de gemeente sport steeds vaker inzetten als middel om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en sport breed laten samenwerken met andere domeinen. SportID Nieuwegein en de samenwerkende sportverenigingen op Sportpark Galecop zijn in het kader van het Nationaal Sportakkoord net als andere partijen goede voorbeelden van hoe breedtesport kan samenwerken met maatschappelijke partners.

Op de foto (vlnr): wethouder van Engelen, Cees van Rotselaar van SportID, Maarten Postema en Marc van den Tweel

The post Survivalbaan op Sportpark Galecop geopend appeared first on De Digitale Stad Nieuwegein.

Bron: De Digitale Stad Nieuwegein