Bericht van ‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR)’

Begin september dit jaar heeft wethouder Van Hooijdonk aan de gemeenteraad van Utrecht laten weten dat de vergunningsaanvraag voor vier windturbines met maximale tiphoogte van 270 meter in Rijnenburg en Reijerscop in behandeling is genomen. De gemeente wil dit jaar nog vervolgstappen zetten met een ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsplan. De wethouder verwijst naar de samenvatting en conclusies van het milieu effect rapport (MER) met rooskleurige conclusies over de geluidsbelasting.

‘Ondanks dat windturbines er niet eerder dan 2026 zouden kunnen komen te staan wordt door de gemeente Utrecht en Rijne Energie nu een soort spoed-traject gekozen waarbij onzorgvuldigheid dreigt en bewoners en grondeigenaren op informatie-achterstand worden gezet’ aldus BVRR.

Pieter van Veenen van BVRR: ‘Gemeente en Rijne energie willen alles liefst even voor de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1-1-2023 er doorheen fietsen. Maar ook aan de nieuwe landelijke geluidsnormen voor windturbines die nu worden ontwikkeld en de bijgewerkte studies van RIVM over gezondheidseffecten van geluidsoverlast door windturbines gaat men voorbij.’

BVRR: ‘De gemeente weigert inzage te verschaffen in het volledige MER rapport (172 pgs. + bijlagen/verwijzingen) omdat dit nog de status heeft van een concept-rapport. Tegelijkertijd loopt de gemeente in de Raadsbrief en het Persbericht vooruit op de conclusies van het rapport. De samenvatting van het MER rapport komt tot ongefundeerde en oncontroleerbare rooskleurige conclusies over de geluidsbelasting van de turbines. Hoe kun je conclusies trekken als er nog geen definitief rapport is? En hoeveel tijd krijgen belanghebbenden om straks honderden pagina’s te bestuderen en er op te reageren? 6 weken?’

Windturbines in Rijnenburg blokkeren 25.000 nieuwbouwwoningen
De wethouder schrijft dat de geluidsbelasting van de nieuwe windturbines lager zal zijn dan 45 dB, de maximale norm van GGD of WHO, vergelijkbaar met wat we acceptabel vinden bij autowegen of spoorwegen. ‘Wij gaan ervan uit dat windmolens en mogelijke toekomstige woningbouw met elkaar verenigbaar is’, aldus de Utrechtse wethouder Van Hooijdonk.

Maar een wettelijke norm voor de geluidsbelasting ontbreekt op dit moment nadat de omgevingsnorm door uitspraak van de Raad van State buitenwerking is gesteld. En de WHO heeft aangegeven dat haar suggestie over de geluidsnormering aan de oude kant is en eigenlijk bijgesteld zou moeten worden op basis van meer recente onderzoeken.

In werkelijkheid is de 45dB richtlijn bovendien gebaseerd op jaargemiddelden. Dit verhult dat je bij ongunstige wind op vele dagen wordt geconfronteerd met hoorbaar geluid.

Conclusie: ‘Het nieuwe stadsdeel Rijnenburg is vrijwel geheel gepland ten noorden van de Nedereindseweg en zal daarom met grote regelmaat ernstige geluidshinder ondervinden van de genoemde turbines.’

Windturbines in Rijnenburg en Reijerscop zijn hoorbaar aan overzijde snelwegen
De vier geplande turbines staan ongeveer op 800 tot 900 meter van de woonwijken in De Meern en Nieuwegein. Uit onderzoeken uit 2018 en 2019 is gebleken dat bij ongunstige wind er sprake zal zijn van meerdere uren hoorbaar geluid gedurende meerdere uren in de nacht.

Gezondheidsrisico’s Laag Frequent Geluid: Afstand nodig van minimaal 1,8 km
Audioloog Jan de Laat van het Leids Medisch Universitair Centrum, heeft de afgelopen jaren gepubliceerd over de gezondheidsrisico’s van Laag Frequent Geluid (LFG). Zo’n vijf tot tien procent van omwonenden blijkt extra gevoelig te zijn voor hoorbaar en niet hoorbaar LFG en krijgt gezondheidsklachten. Nu de oude geluidsnormen door de uitspraak van de Raad van State niet meer geldig zijn pleit De Laat voor een heldere afstandsnorm tot woningen. Het LFG treft omwonenden in een straal van enkele kilometers. Om de ergste schade te beperken zou de afstand tot woningen minimaal tien maal de masthoogte moeten bedragen.

De geplande turbines met een maximale tiphoogte van 270 hebben een masthoogte van 180 meter en zouden daarom minimaal op 1,8 km van woningen moeten staan. De geplande turbines blokkeren dan toekomstige woningbouw in het hele middengebied van Rijnenburg tot en met de Nedereindseweg en treffen tevens een strook van ca. 1 km aan de overzijde van de snelwegen van omliggende wijken in De Meern en Nieuwegein.

The post Bericht van ‘Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR)’ appeared first on De Digitale Stad Nieuwegein.

Bron: De Digitale Stad Nieuwegein