Prentbriefkaart van de week

Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de Prentbriefkaart van de week. Deze week de Dorpsstraat in Vreeswijk gezien vanuit het zuiden omstreeks 1935.

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbriefkaarten, die ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart komt uit ongeveer 1935. Uitgever was A.V.A. (A. Vigevano uit Amsterdam) De drukker is onbekend maar gedrukt in zwart/wit als fotoglanskaart. Midden op de achtergrond van de kaart staat de toren van de St. Barbarakerk. Uiterst links de sigarenwinkel van J.A. van Leusden. Rechts de opslagplaats van een van de Vreeswijkse zand- en grindbedrijven.

Nieuwegein

The post Prentbriefkaart van de week appeared first on De Digitale Stad Nieuwegein.

Bron: De Digitale Stad Nieuwegein