Avond voor de Stad op donderdag 2 december

Op donderdag 2 december is er vanaf 20.00 uur weer een Avond voor de Stad. In verband met de aangescherpte Coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad digitaal. De digitale vergaderingen live volgen óf terugkijken kan via nieuwegeinseraad.live/stream1 en nieuwegeinseraad.live/stream2.

De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

• Afwegingskader Aardwarmte
We gaan de komende 20 jaar in Nieuwegein over op een warmtevoorziening zonder aardgas. Aardwarmte, dat gewonnen kan worden uit de diepe ondergrond, is één van de kansrijke duurzame energiebronnen om de stadsverwarming te verduurzamen. De mogelijke winning van aardwarmte zal zorgvuldig moeten plaatsvinden. Daarvoor is het Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein opgesteld.

Het Afwegingskader biedt een leidraad om zorgvuldig en transparant met elkaar het gesprek te voeren over de afwegingen die gemaakt worden voordat besloten kan worden tot winnen van aardwarmte en geeft belangrijke handvatten om met elkaar te toetsen hoe de winning van aardwarmte duurzaam en veilig kan plaatsvinden. De gemeenteraad gaat graag in gesprek met inwoners en organisaties over het te hanteren afwegingskader bij het beoordelen van aardwarmte-initiatieven. Vervolgens gaat de gemeenteraad hierover met elkaar in debat.

• Voetbal en inpassing hockey Sportpark Parkhout-Zandveld
De gemeenteraad gaat in gesprek over het Sportpark Parkhout-Zandveld. Voorgesteld wordt om een vierde kunstgrasveld aan te leggen voor de voetbalvereniging en een investeringssubsidie te verstrekken voor de bouw van de kantine. Verder wordt voorgelegd om hockeyvereniging MHCN naar het sportpark te verplaatsen. Door de verplaatsing van MHCN kan in Rijnhuizen Noord woningbouw plaatsvinden en worden de hockeyfaciliteiten verbeterd. De gemeenteraad gaat graag in gesprek met inwoners en organisaties over deze plannen voor het Sportpark. Daarna gaat de gemeenteraad hierover met elkaar in debat.

Aanmelden om mee te spreken over deze twee onderwerpen kan tot uiterlijk woensdag 1 december 20.00 uur via griffie@nieuwegein.nl of door de te bellen naar 14030 en te vragen naar de griffie.

Tot slot
U kunt de volledige agenda’s en de bijbehorende vergaderstukken van deze avond vinden via https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres: griffie@nieuwegein.nl.

The post Avond voor de Stad op donderdag 2 december appeared first on De Digitale Stad Nieuwegein.

Bron: De Digitale Stad Nieuwegein